Czy ozonowanie mieszkania jest bezpieczne (szkodliwe)?

Czy ozonowanie mieszkania jest bezpieczne - szkodliwe?

Ozonowanie mieszkania przeprowadzane samodzielnie może być niebezpieczne, ponieważ Ozon z wysokim stężeniu jest gazem trującym dla człowieka i zwierząt. Dlatego proces ten powinien być przeprowadzony przez profesjonalną firmę, która się w tym specjalizuje.

Ozonowanie odświeża pomieszczenia, poprawia jakość powietrza, likwiduje przykre zapachy oraz zwalcza: wirusy, alergeny, roztocza, grzyby i bakterie, dlatego warto korzystać z tej metody dezynfekcji.
Przebywanie w zainfekowanej i wilgotnej przestrzeni  może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób układu oddechowego lub alergii.

Zasady bezpieczeństwa podczas ozonowania:

Podczas ozonowania w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. W sytuacji, gdy jest taka konieczność należy stosować maski ochronne dla dróg oddechowych i oczu wraz z odpowiednim pochłaniaczem i skrócić do minimum czas przebywania takiej osoby.
Nie wolno stosować ozonu w środowisku materiałów wybuchowych lub gazów palnych.

OZON  długo wdychany, w wysokich stężeniach jest silnie toksyczny!

Podczas ozonowania nie wolno palić papierosów, zabrania się pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, wykonywania prac z użyciem olejów i smarów lub pozostawiania powierzchni zabrudzonych olejem lub smarem.
Po ozonowaniu należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie przez kilka minut, od 15 do 30 minut.
Do odkażonego pomieszczenia najlepiej wejść dopiero po upływie 2 godzin.